КАРИЕРНИ ЦЕНТРОВЕ „ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ“

Статии

ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

08.10.2023 Супер Потребител
Уважаеми кандидат-студенти, във връзка с попълване на незаетите към този момент планови места в специалности от различни професионални направления, Ви уведомяваме, че Югозападният университет „Неофит ....

Пътувайте на стаж в Европа

23.05.2023 Супер Потребител
Организираме стажове в чужбина. Прекрасна възможност да повишите конкурентноспособността си, да натрупате полезен опит. ....

Как да подготвите Вашето резюме

21.02.2023 Супер Потребител
Важно за успеха Ви в конкурс е да привлечете вниманието на работодателя с уникални умения или подход.

Есенна трудова борса

10.02.2023 Супер Потребител
Описваме какво се случва, когато студент покаже добри резултати.
Изразяваме желание да озпратим повече студенти. ....

История на ЮЗУ

10.01.2023 Супер Потребител
Университетът в Благоевград, чийто патрон е патриархът на новобългарското образование Неофит Рилски, започва своята биография като филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с Разпореждане ....

Проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01

14.12.2022 Супер Потребител
Общи данни за проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“– гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и ....