КАРИЕРНИ ЦЕНТРОВЕ „ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ“

Български учени откриха нов вид растение

Български учени откриха нов вид растение
21.11.2022 Супер Потребител

Казва се Родопска елика. Откриването на нови видове растения е сравнително рядко събитие у нас

"Биоразнообразие, биоресурси и екология" и изследовател в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН), от проф. Петър Желев (Лесотехнически университет) и от гл. ас. д-р Георги Бончев (Института по физиология на растенията и генетика, БАН).

Това съобщи пресцентърът на Българската академия на науките (БАН), предава БТА.

Sideritis elica (Родопска елика) се отличава морфологично от известния Мурсалски чай (Sideritis scardica), а разликите са потвърдени на молекулно ниво чрез прилагането на генетични анализи. Най-съществените морфологични характеристики, които отличават новия вид, са свързани с начина на разклоняване на стъблото, широчината и дължината на първите три листни двойки, дължината на връхчето на присъцветника и високата интензивност на овласяване. Видът е част от секция Empedoclia на род Sideritis, която е сложна в таксономично отношение група, включваща 47 вида, разпространени в Източното Средиземноморие. Филогенетичният анализ показва ясни разлики между изследваните таксони и 6,8 процента генетична дивергенция между тях.

Sideritis elica расте в биосферен резерват "Червената стена", в Западните Родопи. Популацията има ниска численост, което налага предприемането на мерки за опазването на вида в природата. Находището обхваща горната част на скалист склон, който в заравнената билна част преминава в смесена гора от черен бор и воден габър.

За добре проучени във флористично отношение страни, каквато е България, откриването на нови видове растения е сравнително рядко събитие.

Видът е наречен в чест на майката на доц. Ина Анева - Елка, като признание за нейния ботанически ентусиазъм, подкрепа и вдъхновяваща помощ по време на всички проучвания, уточняват от БАН.